Bạn đọc viết

Hãy học người Mỹ cách chăm sóc với trẻ con

Đoàn Doan

Health+ | Với mỗi em bé tại Mỹ, dù có được sinh ra tại quốc gia này hay không, đều được trân trọng, nâng niu như vốn quý. Họ - những người Mỹ - đã thực hiện đúng cái chẳng bao giờ là... khẩu hiệu, con người là vốn quý.

Tin bài khác