Yêu trẻ

Ô nhiễm không khí dù thấp vẫn khiến trẻ gặp vấn đề tâm thần, thậm chí tự tử

Biết Tuốt

Health+ | Các chất ô nhiễm trong không khí không chỉ gây ra các vấn đề thể chất, mà còn đe dọa sức khỏe tâm thần và trẻ em là đối tượng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.