Tai mũi họng

Hạt xơ dây thanh ảnh hưởng đến giao tiếp như thế nào?

Lê Tuyết

Health+ | Hạt xơ dây thanh là tổn thương thực thể tại thanh quản, gây ra các triệu chứng như: Khản tiếng, hụt hơi,... và thường gặp ở người làm nghề phải nói nhiều như giáo viên, ca sĩ, phát thanh viên… Vậy tình trạng này ảnh hưởng như thế nào đến giao tiếp và cuộc sống của người mắc?