Bạn đọc viết

Haruki Murakami: Tôi nói gì khi nói về chạy bộ!

Khánh Hạ

Health+ | Không thể nghĩ lại có một ngày tôi dùng từ “dễ thương” để nói về một cuốn sách của Haruki Murakami. Gấp sách lại thay vì những day dứt, tiếc nuối, bâng khuâng hoặc vương vấn một nỗi ưu tư vô hình như hầu hết những tiểu thuyết của ông thì lại là một nụ cười nhẹ nhàng.