Nghiên cứu - Sản xuất

Halal – chìa khóa mở cửa thị trường thực phẩm chức năng Hồi giáo

Khánh Hạ

Health+ | 1,6 tỷ người Hồi giáo với những sự thay đổi nhanh chóng về nhân khẩu, về quan điểm tiêu dùng và về dược phẩm/thực phẩm chức năng đang thực sự là thị trường “béo bở” đối với các công ty sản xuất/kinh doanh thực phẩm chức năng Việt Nam.