Trò chuyện

Hà Tăng: Thiếu niềm vui, không thể có "cuộc sống màu hồng"

Health+

Health+ | "Không có cuộc sống nào thật sự là màu hồng nếu con người ta thiếu đi những niềm vui bé nhỏ nhưng vô cùng ấm áp".