Văn hóa

Hà Nội triển lãm tượng gốm Việt cổ

Health+

Health+ | Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia – Hà Nội, đang diễn ra triển lãm Tượng gốm cổ Việt Nam, giới thiệu 70 hiện vật thuộc các chất liệu đất nung, sành, gốm men và sứ, từ thời Tiền – Sơ sử đến thời Nguyễn (khoảng 4000 năm cách ngày nay đến đầu thề kỷ XX).