Bạn đọc viết

Gọi hồn người chết: Có nên không?

Anh Nguyên

Health+ | Những lý giải của các nhà khoa học đã phần nào hé mở những bí mật về sự sống sau cái chết. Việc tin vào sự tồn tại của linh hồn (ma) sau khi chết đã có từ hàng nghìn đời nay. Có nhiều bằng chứng đã chứng minh điều này. Chỉ có điều việc gọi hồn người chết có ích lợi gì cho người đã mất và cuộc sống của người còn sống hay không?

Tin bài khác