Nghiên cứu - Sản xuất

GMP trong TPCN: Đụng đâu sai đấy

Minh Minh

Health+ | Số lượng Cơ sở sản xuất TPCN vi phạm tiêu chuẩn GMP trong năm tài khóa 2014 tăng mạnh dù Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA tiến hành ít các vụ thanh kiểm tra hơn.