góc HA HI

GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe có khả thi trước giờ G?

Khánh Hạ

Health+ | GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) bị bắt buộc áp dụng từ ngày 1/7/2019. Liệu lộ trình này có khả thi?