Góc nhìn quản lý

GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Có gây khó doanh nghiệp?

Khánh Hạ

Health+ | Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế” – Khoản 3, Điều 28, Nghị định 15/2018/NĐ-CP đã quy định như vậy. Tuy nhiên, nhiều thắc mắc, câu hỏi về vấn đề này vẫn chưa được giải đáp, hướng dẫn cụ thể.