Nghiên cứu - Sản xuất

GMP-HS: Thách thức không chỉ của doanh nghiệp Việt!

Kim Chi

Health+ | Chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng (Good Manufacturing Practice Health Supplement, gọi tắt là GMP-HS) là một trong những “tiêu chuẩn vàng” để đánh giá chất lượng của các nhà sản xuất thực phẩm chức năng trên toàn thế giới. Thế nhưng, trên con đường đạt được GMP-HS và duy trì theo nguyên tắc này, các doanh nghiệp cả trong nước lẫn quốc tế gặp phải không ít khó khăn.