Nghiên cứu - Sản xuất

GMP-HS: Đảm bảo chất lượng cho sản phẩm TPCN

Kim Chi

Health+ | Quản lý chất lượng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất của quy trình sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) để cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm đảm bảo chất lượng.