Điểm tin - Báo bạn

Thu giữ Thực phẩm bổ sung của Life Rising Corporation do không tuân thủ cGMP

Khánh Hạ

Health+ | "Việc thu giữ các sản phẩm do Life Rising Corporation sản xuất này nhằm đảm bảo cam kết trong việc thực hiện các hành động của FDA khi các nhà sản xuất phân phối thực phẩm bổ sung có khả năng gây nguy hiểm cho người tiêu dùng", Melinda K. Plaisier, ủy viên phụ trách của FDA cho biết.