Thần kinh

Giới tính, tuổi tác, yếu tố gia đình làm tăng nguy cơ mắc Parkinson?

Vi Bùi

Health+ | Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ý, những yếu tố như tuổi cao, giới tính nam, có các thành viên khác trong gia đình mắc bệnh Parkinson… thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh của bạn.