Điểm tin - Báo bạn

Giám sát an toàn thực phẩm: ‘Chỉ mang tính tượng trưng”?

Health+

Health+ | (Health+) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Y tế vẫn đều đặn tiến hành giám sát và lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, số lượng mẫu được lấy chỉ mang tính tượng trưng, không phản ánh đủ thực tế.