Góc nhìn quản lý

Giảm các mức phí về an toàn thực phẩm để hỗ trợ doanh nghiệp

Minh Minh

Health+ | Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, ứng phó với dịch COVID- 19, các mức phí về an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10%.