Sung mãn

Phụ nữ mãn kinh tăng ham muốn tình dục bằng cách nào?

Đức Bình

Health+ | Với phụ nữ sau mãn kinh, ham muốn tình dục giảm nghiêm trọng. Lý do nào dẫn đến vấn đề này và làm cách nào giúp họ có thể cải thiện để giữ lửa cuộc sống gia đình?