Nghiên cứu - Sản xuất

Giảm đau nửa đầu bằng lợi khuẩn, vitamin B và magne

Biết Tuốt

Health+ | Để ngăn chặn và giảm đau nửa đầu, thay vì dùng thuốc giảm đau, bạn có thể lựa chọn bổ sung thêm lợi khuẩn và các vi chất thiết yếu.