Chăm già

Giảm đau khớp mùa lạnh với sản phẩm thảo dược

Khánh Hạ

Health+ | Mùa lạnh là tôi bị đau khớp, đi lại, vận động khó khăn. Có cách nào đối phó tình trạng này không, thưa chuyên gia? (Lê Hòa - Hải Dương)