Điểm tin - Báo bạn

Giải pháp giảm tác động của tăng viện phí

Health+

Health+ | (Health+) Hàng chục triệu người sẽ chịu tác động lớn từ việc điều chỉnh giá viện phí, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.