Bạn đọc viết

Ghen ghét – tính xấu có khó trị?

Khánh Hạ

Health+ | Ghen tị là cảm giác tức tối với người khác vì những gì họ có. Điều khôn ngoan là xem xét sự ghen tị có thể nảy sinh trong lòng chúng ta như thế nào và hậu quả là gì. Đặc biệt, chúng ta cần biết mình có thể làm gì để không bị tính xấu này kiểm soát.