Điểm tin - Báo bạn

Gần 50% người Việt Nam gặp các vấn đề về răng ê buốt

Health+

Theo kết quả của công ty nghiên cứu thị trường AcNielsen, 46% người Việt Nam đang gặp các vấn đề về răng ê buốt, nhưng chỉ rất ít người biết cách nhận biết và phòng ngừa.