Điểm tin - Báo bạn

Địa phương sẽ đóng 30% BHYT cho hộ cận nghèo?

Trần Lưu

Health+ | Thủ tướng Chính phủ khuyến khích các địa phương hỗ trợ chính sách y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để nâng mức hỗ trợ hoặc đóng 30% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo.