Điểm tin - Báo bạn

Gần 2 nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh TPCN vi phạm ATTP trong 6 tháng đầu năm

Health+

Health+ | (Health+) Đó là kết quả được Cục ATTP đưa ra sau đợt thanh tra, kiểm tra về ATTP 6 tháng đầu năm 2014 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh TPCN trên cả nước.