Điểm tin - Báo bạn

Gần 100 hồ sơ đề nghị mang thai hộ

Minh Hiếu

Health+ | Sau hai ngày quy định về mang thai hộ chính thức có hiệu lực (từ 15/3), đã có gần 100 hồ sơ đề nghị được nhờ mang thai và mang thai hộ được gửi đến ba bệnh viện được thực hiện kỹ thuật này.