Kinh doanh - Tiêu dùng

Dược phẩm Fresh Life quảng bá sản phẩm đã bị thu hồi xác nhận quảng cáo và xác nhận công bố

Minh Minh

Health+ | Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế sau 2 lần cảnh báo vi phạm đã phải ra tới 3 quyết định liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rockman. Nhưng không hiểu sao nhà sản xuất là công ty cổ phần Dược phẩm Fresh Life vẫn tiếp tục quảng bá sản phẩm này mà không gọi đúng tên nhóm của sản phẩm theo đúng quy định pháp luật, thậm chí "đổi tên" thành viên sủi sinh lý Rockman?