Điểm tin - Báo bạn

FDA đưa ra Danh mục Tư vấn Thành phần Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Vi Bùi

Health+ | Mới đây, FDA đã công bố một Danh mục Tư vấn Thành phần Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới. Đây là danh mục giúp người tiêu dùng phản ứng nhanh khi nhận thấy các thành phần bị cấm lưu hành trên thị trường có mặt trong các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.