Bác sỹ ơi

Đường huyết lúc đói 7.1mmol/l, HbA1c 6.5% điều trị như thế nào?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi 47 tuổi, đã phát hiện ra mắc đái tháo đường type 2 được 6 tháng rồi. Đường huyết lúc đói hiện nay 7.1mmol.l, HbA1c 6.5%. Xin hỏi tôi nên điều trị như thế nào?