Mắt

Dưỡng chất nào giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể?

Q. Tuấn

Health+ | Chế độ ăn có liên hệ mật thiết đến việc hình thành và phát triển bệnh đục thủy tinh thể. Vì vậy, việc bổ sung dinh dưỡng cho đôi mắt là việc làm cần thiết để giữ đôi mắt luôn khỏe đẹp, tránh nguy cơ bệnh tật.