Bạn đọc viết

Tôi chán với cảnh nóng như thế rồi

Minh Minh

Health+ | Suốt 2 năm chứng kiến rồi nên đến giờ tôi đã chán với cái cảnh được các vị gọi là nóng nhưng thực ra thì nguội, thậm chí là lạnh.

Tin bài khác