Cộng đồng lên tiếng

Dựng tượng đài và bệnh thành tích

Health+

Health+ | Có người bạn của tôi từng thốt lên rằng, Việt Nam đang “bội thực” tượng đài, danh hiệu, giải thưởng… Người người, nhà nhà, ngành ngành đang đua nhau để có được những điều ấy. Và có cầu ắt có cung như đúng quy luật kinh tế để đáp ứng căn bệnh thành tích đang ngày càng trầm trọng.