Bác sỹ ơi

Dùng TPCN Nattospes với thuốc có giúp ổn định huyết áp?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi đang uống thuốc Amlodipine, vậy tôi có thể uống Nattospes được không, vì Amlodipine không giúp tôi ổn định huyết áp.