Chăm già

Dùng TPCN cải thiện suy giảm thính lực, lãng tai, nghe khó tuổi 50?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi chuyên gia, tôi mới 50 tuổi, có hiện tượng hơi lãng tai, khó nghe. Tôi có thể dùng TPCN để cải thiện tình trạng của mình không? (Hoài Ngô).