Da liễu

Dùng tinh dầu này, tới vảy da đầu cũng phải chào thua

Biết Tuốt

Health+ | Dầu oilve, dầu tràm trà và dầu jojoba khi được sử dụng đúng cách có thể giúp bạn loại bỏ vảy da đầu hiệu quả.
Dùng tinh dầu này, tới vảy da đầu cũng phải chào thua
Vảy da đầu thường do gàu, nấm hoặc viêm da tiếp xúc trên da đầu tạo thành

Tìm hiểu 3 loại tinh dầu và cách sử dụng tinh dầu trị vảy da đầu, giảm triệu chứng khó chịu do vảy da đầu trong infographic dưới đây:

Dùng tinh dầu này, tới vảy da đầu cũng phải chào thua - Ảnh 1

Biết Tuốt H+