Ung thư

Dùng statin có thể giúp ngăn ngừa ung thư gan?

Khánh Hạ

Health+ | Kết quả nghiên cứu được công bố trên Annals of Internal Medicine cho thấy những người dùng statin lipophilic có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn so với những người không dùng (3,3% so với 8.1 %). Phải chăng dùng statin có thể giúp ngăn ngừa ung thư gan?