Bác sỹ ơi

Dùng nước súc miệng có ảnh hưởng đến nhạy cảm họng không?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi chuyên gia, bố tôi bị nhạy cảm vùng họng và hơi thở cũng có mùi khó chịu. Dù bố tôi có chịu khó vệ sinh răng miệng rồi nhưng vẫn không hết. Xin hỏi, có cách nào giúp cải thiện tình trạng này không? Dùng nước súc miệng có ảnh hưởng đến nhạy cảm họng không vì nước súc miệng thường cay nóng, dễ gây kích thích họng. (Phương Mai)