Bệnh thường gặp

Dùng mật ong gây dị ứng hay giúp giảm dị ứng?

Anh Nguyên

Health+ | Mùa Xuân được coi là mùa của dị ứng bởi phấn hoa từ cây cỏ phát tán khắp không khí. Mật ong vừa được cho là tác nhân gây dị ứng vừa được coi là giúp giảm dị ứng. Các bác sỹ nói gì về điều này?