Góc nhìn quản lý

Thứ trưởng Bộ Y tế: Đừng kéo dài "sự đau khổ" của người dân

Minh Minh

Health+ | Mất an toàn thực phẩm đang là "sự đau khổ" mà xã hội và người dân. Và nếu không tìm ra các biện pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm tức là chúng ta đang kéo dài "sự đau khổ" của người dân.
Thứ trưởng Bộ Y tế: Đừng kéo dài
Đừng kéo dài "sự đau khổ" của người dân vì mất an toàn thực phẩm

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại Hội nghị Tổng kết thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận, huyện, cấp xã, phường... của thành phố Hà Nội và TPHCM. Thứ trưởng Cường cho rằng, kết quả thì điểm thanh tra an toàn thực phẩm đã đem lại những kết quả nhất định như tăng hiệu quả quản lý của nhà nước về an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chấp hành pháp luật tốt hơn và nhận được sự đồng tình của người dân.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng "thúc giục" các đơn vị tham gia thí điểm nhanh chóng tổng kết kết quả thí điểm, xác định những khó khăn, tồn tại để sớm giải quyết. Ngoài ra, chúng ta cũng cần xem xét mở rộng diện thí điểm ra 1 số tỉnh, thành phố khác để có thể có kết quả toàn diện hơn.

"Việc thí điểm có thể diễn ra trong khoảng 1-2 năm nên nếu chúng ta không làm nhanh tức là kéo dài sự đau khổ của người dân vì mất an toàn thực phẩm", Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh.

Phương Minh H+