Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Dùng gel Subạc có làm dịu vết đốt của kiến ba khoang?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi chuyên gia, vết đốt của kiến ba khoang có thể dùng gel Subạc để bôi không? (Đinh Lâm)