Cộng đồng lên tiếng

Đừng đưa ra những giải pháp nửa vời

Health+

Health+ | (Health+) Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ! Việt Nam có hẳn Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng nửa dân số trong độ tuổi lao động hút thuốc. Tất cả chỉ vì nhiều giải pháp chúng ta đưa ra quá nửa vời