Bệnh thường gặp

Toàn thân bị ảnh hưởng thế nào khi dùng điện thoại nhiều?

Biết Tuốt

Health+ | Việc sử dụng điện thoại nhiều, hay vừa đi vừa nhắn tin điện thoại không chỉ khiến tư thế của bạn càng ngày càng xấu đi, mà còn khiến toàn thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.