Khỏe đẹp

Dầu dừa trị nhiễm trùng nấm?

Anh Nguyên

Dầu dừa vừa được chứng minh mang lại hiệu quả trong việc chống lại nấm Candida Albicans, một dạng quần thể vi sinh thường sống ở ruột người và động vật.