Trò chuyện

Đức Tuấn: "Mở tất cả giác quan để tiếp nhận thế giới này"

Health+

Health+ | "Tôi cũng dễ vỡ lắm. Tôi nhạy cảm mà. Vì tôi là người mở tất cả mọi giác quan của mình để tiếp nhận thế giới này để tận hưởng nó" - Đức Tuấn.