Bạn đọc viết

5 lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma để có cuộc sống khỏe mạnh

Đoàn Doan

Muốn có cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh, Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên con người từ bi với chính mình, dành thời gian suy nghĩ và sống như một đứa trẻ.