Nghiên cứu - Sản xuất

Đưa Thực phẩm chức năng Việt vươn tầm ra thế giới

Anh Nguyên

Health+ | Để đưa TPCN Việt Nam vươn tầm ra thế giới và thúc đẩy thị trường thực phẩm chức năng phát triển hơn nữa, thách thức đặt ra là phải đảm bảo sản xuất sản phẩm chất lượng và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng!