Góc nhìn quản lý

Dự thảo về kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu còn nhiều điều chưa ổn

Đức Bình

Health+ | Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam vừa đệ trình bản góp ý về Dự thảo “Nghị định Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” lên Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ.