Kinh doanh - Tiêu dùng

Dự đoán những xu hướng đồ uống nổi bật vào năm 2020

Biết Tuốt

Health+ | Imbibe - một công ty phát triển đồ uống hàng đầu ở Mỹ mới đây đã đưa ra dự đoán về những xu hướng đồ uống hàng đầu trong năm 2020. Nhiều xu hướng trong số này được thúc đẩy bởi các mối quan tâm về sức khỏe, lối sống lành mạnh của người tiêu dùng.