Tim mạch

Nghiên cứu đột biến di truyền mới giúp ngăn ngừa bệnh mạch vành

Biết Tuốt

Health+ | Một kháng thể tiêm (injectable antibody) có thể giúp giảm lipid máu và ngăn ngừa bệnh động mạch vành cũng như các vấn đề khác do sự tích tụ chất béo, cholesterol và các chất khác trên thành động mạch.