Trò chuyện

Đông trùng hạ thảo Việt Nam: Tự nuôi trồng để phòng trừ bệnh

Anh Nguyên

Health+ | Năm 2009, khi GS. VS. TSKH. Bác sỹ Đái Duy Ban công bố kết quả nghiên cứu nuôi trồng thành công loại Đông trùng hạ thảo Việt Nam đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu này trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau 6 năm sau, đã có nhiều người bệnh được thụ hưởng các giá trị tích cực từ Đông trùng hạ thảo Việt Nam.